Ανακοίνωση Πιστοποίησης ISO 9001:2015
en | gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 9001:2015

Με ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε ότι το σύστημα διαχείρισης της εταιρείας μας πιστοποιήθηκε από την EQA σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

H πιστοποίηση αυτή ήταν αποτέλεσμα της διαρκούς εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών μας και δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί χωρίς ομαδική προσπάθεια και στενή εσωτερική συνεργασία.

Η πιστοποίηση ενισχύει τη δέσμευση απέναντι στους πελάτες μας για την πιστή τήρηση της εταιρικής πολιτικής ποιότητας.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά όλους τους συνεργάτες - πελάτες και προμηθευτές - για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη. Η ΔΕΛΠΑ θα συνεχίσει την προσπάθεια να ξεπερνάει τις προσδοκίες τους.

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, προσβλέπουμε στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας στους μήνες και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.