en | gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική της DELPA Shipping & Transport Co. Ltd (εταιρεία που ασχολείται με διεθνείς διαμεταφορές, μεταφορές NVOCC, ειδικές μεταφορές, ναυλώσεις και πρακτορεύσεις πλοίων, επίβλεψη εργασιών σε πλοία και εκτελωνισμούς) είναι να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τις υπηρεσίες/ λειτουργία της, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της, παρέχοντας υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της.


Η DELPA Shipping & Transport Co. Ltd δεσμεύεται να:

 • Ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της, καθώς και τις νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις,
 • Προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, τα υλικά και τον εξοπλισμό,
 • Εντοπίζει τις απειλές και αξιοποιεί τις ευκαιρίες ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών της και να επιτυγχάνει την συνεχή βελτίωση,
 • Εφαρμόζει, ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.


Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω:

 • Του καθορισμού στόχων ποιότητας και της παρακολούθησής τους κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση,
 • Του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης,
 • Της επιλογής του κατάλληλου προσωπικού, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του και της παροχής εκπαίδευσης,
 • Της παρακολούθησης της απόδοσης των διεργασιών και του επιπέδου των παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών,
 • Της εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών αλλά και ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών, οι οποίες διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών της, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσης τους και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.


H Ανώτατη Διοίκηση της DELPA Shipping & Transport Co. Ltd ορίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και του αναθέτει την απαιτούμενη δικαιοδοσία και υπευθυνότητα, έτσι ώστε:

 • Να διασφαλίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει προβλήματα σχετιζόμενα με την ποιότητα,
 • Να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Να εξασφαλίζει την προαγωγή της ενημέρωσης όλης της επιχείρησης για τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.


Στη φιλοσοφία της DELPA Shipping & Transport Co. Ltd περιλαμβάνεται η καθιέρωση μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα, οι οποίοι ελέγχονται κατά την εφαρμογή του ΣΔΠ και ανασκοπούνται μαζί με την πολιτική ποιότητας ως προς την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά τους, την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας, τη δυνατότητα προσαρμογής τους για τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης και την υποστήριξη του στρατηγικού προσανατολισμού της.


Η πολιτική της DELPA Shipping & Transport Co. Ltd είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό της, σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε πελάτη, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της και γενικότερα για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.


15/9/2019

Διευθύνων Σύμβουλος